ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Στη Eurotrust, ο κάθε επενδυτής έχει την προσωπική του ατζέντα, την οποία αποκτά με την έναρξη της συνεργασίας μας.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται:

  • Τυποποιημένα έντυπα τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αιτημάτων των πελατών μας. Οι επενδυτές μπορούν να τα αποστείλουν συμπληρωμένα στην εταιρία μας προκειμένου να μεταβάλουν προσωπικά τους στοιχεία ή να δηλώσουν καινούρια.
  • Διαδικτυακή φόρμα επεξεργασίας / μεταβολής των στοιχείων του επενδυτή. Οι πελάτες μας μπορούν μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας να πραγματοποιήσουν με ασφάλεια αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας τους και να επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία εύκολα και γρήγορα χωρίς να απαιτείτε η φυσική τους παρουσία στα γραφεία της εταιρίας μας.
  • Κατάσταση με τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Eurotrust. Η εταιρία μας τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλες τις ευρέως γνωστές Ελληνικές Τράπεζες, διευκολύνοντας έτσι τους πελάτες μας οι οποίοι επιλέγουν οι ίδιοι την τράπεζα για τις συναλλαγές τους.
  • Αναλυτική Τιμολογιακή Πολιτική της εταιρίας μας σε ηλεκτρονική μορφή. Ο επενδυτής ενημερώνεται αναλυτικά για τα κόστη οποιασδήποτε ενέργειας ή συναλλαγής με την εταιρία μας, γνωρίζει έτσι με κάθε λεπτομέρεια τι επιβάρυνση έχει σε περίπτωση αγοράς ή πώλησης μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αλλά και άλλων Διεθνών Χρηματιστηρίων.
  • Η υφιστάμενη Νομοθεσία η οποία αναφέρεται στις λειτουργίες και στις υπηρεσίες μίας επενδυτικής επιχείρησης, στις διαδικασίες για ασφαλείς χρηματιστηριακές συναλλαγές αλλά κυρίως στις εξασφαλίσεις που παρέχονται από το «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών».

Οι επενδυτές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν άμεσα την εταιρία που χειρίζεται το χαρτοφυλάκιό τους για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά τους στοιχεία και οφείλουν να έχουν γνώση των διαδικασιών και υπηρεσιών που τους παρέχονται προκειμένου να υπάρχει ισχυρή και ασφαλή συνεργασία. Η Eurotrust μέσω της «Ατζέντας του Επενδυτή» παρέχει χρήσιμα εργαλεία και πληροφορίες για τον σκοπό αυτό.