ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Νομοθεσία

Α. MiFID

pad link

Προσυμβατικό πληροφοριακό έντυπο MiFID

pad link

N.3606/2007 MiFID

pad link

Πρόσθετη Πράξη Προσυμβατικού

pad link

Οδηγός Επενδυτών

Β. MiFID II

pad link

Ενημερωτική Επιστολή σε πελάτη κατά MIFID II

pad link

Τροποποίηση Όρων Συμβατικής Σχέσης MiFID II

pad link

Προσυμβατικό Ενημερωτικό Αλλαγών MiFID II

pad link

Πληροφόρηση για Κόστη Mετοχών με Πίστωση (margin)

pad link

Πληροφόρηση για Κόστη Mετοχών εξωτερικού (ΗΠΑ)

pad link

Πληροφόρηση για Κόστη Mετοχές-Εταιρικά Oμόλογα

pad link

Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 576 – 2021 – άρθρο 3

pad link

Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 576 – 2020 – άρθρο 3

pad link

Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 576 – 2018 – άρθρο 3

pad link

Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 576 – 2017 – άρθρο 3

pad link

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

pad link

Πολιτική Φύλαξης Περιουσιακών Στοιχείων Πελατών

pad link

Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων – Καταγγελιών

pad link

Νόμος Ν.4514/2018

pad link

Διαδικασία Διακυβέρνησης & Παρακολούθησης Προϊόντων – Product Governance

pad link

Εσωτερική Διαδικασία Εποπτικής Επάρκειας

pad link

Πολιτική Αποδοχών MIFID II

pad link

Τιμολογιακή Πολιτική MiFID II

Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR

pad link

Ενημέρωση Πελατών για τα Προσωπικά Δεδομένα

pad link

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 “ΓΚΠΔ”

pad link

Φόρμα Άσκησης Δικαιωμάτων αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ – ΤΕΚΕ

pad link

Πρόσθετη Πράξη ΤΕΚΕ

pad link

Ν.4370_2016

Ε. ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ

pad link

Συνεγγυητικό