ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Το Σύστημα x-NET

H Eurotrust είναι μέλος του δικτύου ΧΝΕΤ. Το δίκτυο αυτό έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο των Ελληνικών Χρηματιστηρίων και προσφέρει στον επενδυτή τη δυνατότητα διεύρυνσης των επενδυτικών του επιλογών μέσω της πρόσβασής του σε αγορές του εξωτερικού.

H Eurotrust, μία από τις πρώτες εταιρείες-μέλη του ΧΝΕΤ, παρέχει στους επενδυτές της την πρόσβαση στο δίκτυο, εξασφαλίζοντάς τους αμεσότητα και διαφάνεια, καθώς και πλήρη έλεγχο των επενδυτικών τους επιλογών σε λογικό κόστος.

Η χρήση του δικτύου ΧΝΕΤ εξασφαλίζει:

  • Άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε χιλιάδες διαπραγματεύσιμες αξίες σε 37 διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές στις 5 ηπείρους
  • Την αξιοπιστία και τη διαφάνεια που εξασφαλίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών
  • Eκκαθάριση και διασυνοριακό διακανονισμό των συναλλαγών, υπηρεσίες θεματοφυλακής αξιών του εξωτερικού στο όνομα του τελικού επενδυτή
  • Είσπραξη μερισμάτων και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
  • άμεση χρηματιστηριακή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

Η υπηρεσία ΧΝΕΤ συνεχώς αναβαθμίζεται και επεκτείνεται. H Eurotrust προσφέρει στους επενδυτές της τη συμβουλευτική της υποστήριξη στη χρήση κάθε νέας υπηρεσίας ή λογισμικού που θα προκύπτει.