ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ολοκληρωμένη και προσωπική εξυπηρέτηση της Eurotrust διακρίνεται:

  • από ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές
  • συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες της
  • σεβασμό στη νομοθεσία και δεοντολογία του ΧΑ

Η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η μακρόχρονη εμπειρία της Eurotrust στο χρηματιστηριακό χώρο, εγγυώνται την έγκαιρη, ορθή και απρόσκοπτη αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών των πελατών της για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Eurotrust καλύπτουν τους εξής τομείς:

Η Eurotrust προσεγγίζει στρατηγικά τις επιθυμίες και εντολές των πελατών της. Στη συνέχεια, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες της με τη χρήση της τεχνολογίας, προσφέρει στον πελάτη ποιοτική και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε λογικές τιμές, πλήρη επάρκεια και διαφάνεια στην ενημέρωσή του, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου του διαδικτυακά. Έτσι,

Ο πελάτης μας διατηρεί πάντοτε τον έλεγχο της πορείας των εντολών και των αποφάσεών του!