ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Διαπραγμάτευση Μετοχών

Για λογαριασμό ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών:

  • άμεση καταχώρηση και εκτέλεση εντολών σε μετοχικές αξίες εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
  • λήψη και διαβίβαση εντολών για συναλλαγές μετοχών, ETFs, ομολόγων και παραγώγων, που διαπραγματεύονται σε Euronext, Xetra, Lse, Nyse και Nasdaq, δηλαδή στις πιο αναπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη και την Αμερική

Μπορείτε να παρακολουθείτε όλο σας το χαρτοφυλάκιο – ξένες και ελληνικές αξίες – στην μερίδα σας, καθώς η Eurotrust είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία Χ-ΝΕΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.