ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Θεματοφυλακή

Η εταιρία, ως μέλος της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΤ.ΕΚ.), για τους πελάτες της: 

  • παρέχει την υπηρεσία της εκκαθάρισης συναλλαγών
  • παρακολουθεί, για λογαριασμό τους, όλες τις εταιρικές πράξεις των μετοχών τους (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, είσπραξη μερισμάτων, επιστροφές κεφαλαίου, παραλαβή δωρεάν μετοχών κ.α.)

Η Εurotrust αναλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή και ορθή φύλαξη των τίτλων των πελατών της!