ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Παροχή Πιστώσεων

Η Eurotrust προσφέρει την αγορά Μετοχών με Πίστωση, δίνοντας την επιλογή στους επενδυτές της που επιθυμούν την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου τους, αγοράζοντας μετοχές χωρίς άμεση καταβολή χρημάτων.

Α. Βραχυπρόθεσμη Πίστωση (T2)

  • Άμεση αγορά μετοχών μεγαλύτερης αξίας από το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο του επενδυτή
  • Δυνατότητα εξόφλησης με πωλήσεις μετοχών, έως την ημερομηνία εκκαθάρισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπογραφή σύμβασης βραχυχρόνιας πίστωσης, καθώς και η σύσταση χαρτοφυλακίου ασφαλείας. Για πληρέστερη ενημέρωση τα στελέχη της εταιρίας μας είναι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουν προσωπικά και να σας αποστείλουν επιπλέον ενημερωτικό υλικό.

Β. Μακροπρόθεσμη Πίστωση (margin account)

  • Άμεση αγορά μετοχών μεγαλύτερης αξίας από το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο του επενδυτή
  • Δυνατότητα εξόφλησης με πωλήσεις μετοχών με ανοιχτή ημερομηνία

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπογραφή σύμβασης μακροχρόνιας πίστωσης με συνεργαζόμενη Τράπεζα. Για πληρέστερη ενημέρωση τα στελέχη της εταιρίας μας είναι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουν προσωπικά και να σας αποστείλουν επιπλέον ενημερωτικό υλικό.

Η αγορά μετοχών με πίστωση απαιτεί συνεχή ετοιμότητα από τους επενδυτές λόγω του ημερήσιου διακανονισμού και της καθημερινής προσαρμογής του απαιτούμενου περιθωρίου ασφαλείας. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως λανθασμένη χρήση του Margin ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια σημαντικού κεφαλαίου δεδομένου ότι ο πελάτης επενδύει ποσά μεγαλύτερα του κεφαλαίου του.