ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Άνοιγμα Κωδικού

Η πλήρης και αναλυτική καταγραφή των προσωπικών στοιχείων και του επενδυτικού σας προφίλ είναι το πρώτο βήμα για την έναρξη της συνεργασίας μας.

Η Eurotrust εξυπηρετεί τον επενδυτή με την απλή διαδικασία «όλα σε ένα έντυπο».

  • Το ενιαίο έντυπο-σύμβαση διατείθεται σε ηλεκτρονική μορφή PDF στην ιστοσελίδα μας.
  • Ο επενδυτής συμπληρώνει όλα τα πεδία , το υπογράφει και προβαίνει στη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ. Στη συνέχεια, το αποστέλλει στη Eurotrust.
  • Το ενιαίο αυτό έντυπο υπογράφεται σε ένα πρωτότυπο, το οποίο τηρείται σε ειδικό αρχείο από την εταιρία, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης. Ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει από την εταιρία αντίγραφο. Στην περίπτωση που η σύμβαση συμπληρωθεί στην εταιρία μας, δεν χρειάζεται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Eurotrust ενεργοποιεί άμεσα τον προσωπικό σας κωδικό και εισέρχεστε στο περιβάλλον των επενδύσεων. Θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε χρήση των παρεχομένων από την εταιρία υπηρεσιών, αλλά και να επιλέξετε την παροχή υπηρεσιών της Eurotrust μέσω διαδικτύου,

διατηρώντας προσωπικά τον έλεγχο των επενδύσεών σας.

Οι διαδικασίες είναι διαφορετικές για φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και για προσωπικές εταιρίες.

Η Eurotrust σάς δίνει τη δυνατότητα να ανοίξετε κοινή επενδυτική μερίδα, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι συνδικαιούχοι διαθέτουν λογαριασμό στην εταιρία.